personació

Model de personació en procediment contenciós administratiu en Valencià o català.

Model de personació en procediment contenciós administratiu en Valencià o català.

10 meses ago
  AL JUTJAT DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº …. DE VALÈNCIA Procediment Ordinari 000/2023       ……………………, advocat col·legiat amb el número ….. de L’il·lustre Col·legi d’advocats d’Albacete, en representació d’………………………., representació que s’acompanyarà a la major brevetat, Davant el jutjat comparec, i com millor proceda en Dret, DIC S’hem assabentat de l’existència del […]
Read More

Create your account